Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 10, 2007

Πολιτική ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η έναρξη της υλοποίησης του Δ’ ΚΠΣ, σε συνδυασμό με το « Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης » για τα έτη 2007 - 2013 αποτελεί ένα θετικό πεδίο δράσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να αξιοποιηθούν οι αναπτυξιακές ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

Το κύριο που πρέπει να επιδιωχθεί είναι τα κονδύλια για τα προγράμματα ανάπτυξης να κατανεμηθούν ισομερώς και ανάλογα με ...republic.gr/left-right/

0 Τα σχόλια σας εδώ!:

Διαβάστε στο ιστολόγιο...