Τρίτη, Σεπτεμβρίου 04, 2007

Η προοπτική της Ελλάδος, με την πείρα του παρελθόντος

Τα χρόνια της μεταπολίτευσης έδωσαν στην Ελληνική κοινότητα την βεβαιότητα του κράτους δικαίου, την αξιοσύνη της δημοκρατικής ζωής και την ευχέρεια της κοινωνικο-οικονομικής προόδου ατομικά και συλλογικά.
Τα τελευταία 5 - 6 χρόνια, η πολιτική ζωή του τόπου κυρίως, έχει διαβρωθεί από φαινόμενα αλαζονείας από την μια και αδιαφορίας από την άλλη. Νέοι άνθρωποι ....... republic.gr/left-right/

0 Τα σχόλια σας εδώ!:

Διαβάστε στο ιστολόγιο...