Τρίτη, Νοεμβρίου 04, 2008

Γενική πολιτική παρατήρηση του δημοτικού σύμβουλου Γιώργου Πετρίδη…

…κατά την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής για την έγκριση των εκθέσεων ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της οικονομικής διαχείρισης και οικονομικής κατάστασης των χρήσεων 2006 και 2007 της ΔΕΠΑΚ

«…Βλέπω μια νοοτροπία, η οποία φάνηκε στο διάστημα αυτής της θητείας της διοίκησης του Δήμου Κομοτηνής, να κρίνεται ως κυρίαρχη επιλογή της. Είχα την ψευδαίσθηση ότι μετά από τα αδιέξοδα στα οποία πολλές φορές οδηγήθηκε με την νοοτροπία της και μετά κι από την εμπειρία την οποία απέκτησε σ’ αυτήν την διετία ο δήμαρχος και η διοίκηση του Δήμου, θα οδηγούσε σε πολύ πιο προσεκτικές επιλογές σε ότι αφορά τέτοιου είδους μεθοδεύσεις.
Επαναλαμβάνω μεθοδεύσεις, διότι άλλο το πόρισμα δύο ορκωτών λογιστών σε μια δημοτική επιχείρηση, το οποίο εντοπίζει αδυναμίες, παραλήψεις, παρατυπίες κι άλλο η διαχείριση μιας τέτοιας διαδικασίας στο να πέσει λάσπη και σε μια παράταξη, αλλά και σε πρόσωπα στα οποία νομίζω ότι δεν αξίζουν τέτοιας μεταχείρισης. Δεχθήκαμε την διενέργεια των ελέγχων αυτών, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν ελλείψεις. Ελπίζω να είναι η τελευταία φορά που θα αντιμετωπίζεται μ’ αυτόν τον τρόπο, από την παρούσα διοίκηση, ένα τέτοιο γεγονός…»

Ακούστε την συζήτηση του θέματος. Απαντούν στον Χρήστο Μέτιο (με την σειρά που ακούγονται), η Σοφία Μενεσελίδου, ο Τάσος Βαβατσικλής και ο Γιώργος Πετρίδης.

0 Τα σχόλια σας εδώ!:

Διαβάστε στο ιστολόγιο...