Παρασκευή, Οκτωβρίου 30, 2009

Τοποθετήσεις δημοτικών συμβούλων για τον δημοτικό έλεγχο

Ακούστε τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων της «Νέας Πορείας» Γιώργου Πετρίδη, Γιώργου Μανανά και Βασίλη Κυπριανίδη για τον δημοτικό έλεγχο του Δήμου Κομοτηνής. Οι σύμβουλοι πήραν τον λόγο και έθεσαν ορισμένα θέματα που αφορούσαν την καθυστέρηση της μετεγκατάστασης του Αλάν Κουγιού, το νέο εσωτερικό οργανισμό του Δήμου που δεν έχει μπει σε ισχύ, την λειτουργία της δημοτικής αστυνομίας, του ΧΥΤΥ, τους μπαζότοπους, ενώ επίστησαν την προσοχή του δήμαρχο για σκάνδαλα που ακούγονται στις δημοτικές επιχειρήσεις του Δήμου Κομοτηνής.
Ακούστε τις τοποθετήσεις τους

0 Τα σχόλια σας εδώ!:

Διαβάστε στο ιστολόγιο...